V Porubě byla první škola založena kolem roku 1650.