Pohled Těšínskou ul. směrem k radnici. Vpravo budova lékárny "U sv. Prokopa" zbouraná r. 1965, vlevo komplex budov "Občanské záložný" poškozené a následně stržené r. 1945. (30. léta).

Nyní sídlo Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava; rožní třípodlažní budova s kvadratickou věží z let 1911-13, z věže radnice je simulován hlas zvonů odbíjející přesný čas. V 9:00 a 10:00 zní píseň "Vstavaj, Jano, hore", ve 12:00 Slezská hymna, v 17:00 a 18:00 den zakončuje skladba "Již v dáli zvon tiše zaznívá".