1. ostravská Střední škola nebylo gymnázium, ale v roce 1877 se jí stala německá nižší reálná škola. Budova vyla otevřena ve šk. roce 1879/1880 a byla jednou z nějvětších SŠ na Moravě. Dnes slouží Ostravské Univerzitě - Pedagogické fakultě k přípravě budoucích pedagogů.