Sovětská okupace Československa, „přivítání" na náměstí v Novém Boru