Železný brod dostal název v 16. století podle brodu, v jehož okolí se už v 10. století těžila železná ruda. Původní vsi Brod a Brodec ze 14. století se staly městečkem v roce 1501. Železářství zaniklo po třicetileté válce, ale bylo záhy nahrazeno soukenictvím a plátenictvím. Od druhé pol. 19. stol. se zde rozvíjí textilní výroba / Liebigova přádelna / a zejména sklářství, v němž nalezlo obživu mnoho obyvatel města. v roce 1920 zde byla otevřena sklářská škola.

Obrázek zachycuje náměstí - vpravo je radnice , ale původní byla již zbořena v roce 1890 , roubené domy městského typu, v někdejším domě Klemencovsku z roku 1792 , který je od roku 1936 součástí budovy spořitelny je národopisné muzeum Horního Pojizeří - vpravo vzadu. Uprostřed je kašna se sochou Immaculaty.

Dnešní náměstí protíná silnice na Jablonec nad / Nisou / hustý provoz /,  už není původní dlážděné a náměstí moc nepřipomíná.