Na snímcích je zřetelně vidět, že lesní porost vyrostl.