Trosky(448m).Hrad postavil na dvou vypreparovaných věžích čedičového suku Čeněk z Vartenberka v l.1380-90.Zpustl za třicetileté války.Vyšši věž se nazývá Panna(59m)a nižší Baba(49m).Lze vystoupit na vyhlídkovou věž z 19.stol.a po dokončení  schodiště i na věž Babu.

Co se vypráví o troskách? Proč se říká nižší věži Baba a vyšší Panna?

Vypravuje se ,že v době,kdy Trosky patřily rodu pánů z Bergova,obývaly věže dvě Bergovny,bába kališnice s vnučkou katoličkou.Ač blízké příbuzné,nemohly se snést pro různost víry a nenaviděli se tak,že se neustále hádaly.Proto se vnučka usadila ve věži na vychodní straně,kdežto babička bydlela v západní věži.Kdykoliv se prý spatřily v oknech,vyčítala bába své vnučce,že zapřela víru svých otců,kdežto vnučka zase nazývala bábu kacířkou.Jejich křik.lání a pláč se ozývaly nejen ve dne ale i v nočním tichu,že si kolemjdoucí zacpávali uši a místní utíkali.

Dávno leží Trosky v rozvalinách,ale za bouřlivých nocí,kdy se blesky křižují nad krajinou,je prý dosud slyšet z věží pláč a sténaní.Proto také nazvali lidé východní a vyšší věž Pannou.a nižší západní Babou.