Bílý Koníček je hotel, který je současně jedním z prvních dokladů renesančního slohu ve městě. Jeho existence je doložena již v r. 1544 – tento letopočet je vytesán na pilíři jeho podloubí. Jednopatrový dům má v přízemí tři půlkruhové arkády loubí, které až do 19. století probíhalo kolem celého náměstí. Pozoruhodná je však především architektura jeho čtyřpatrového štítu nad korunní římsou, který je vodorovně rozdělen profilovanými římsami a svisle sedmi válcovými útvary malých baštiček. „ Pevnostní “ charakter dává štítu i cimbuří, které probíhá po vrcholu, a klíčové střílny.