Kaňov
Rybník získal své jméno po raccích, kterým se na Třeboňsku říkalo káně. Kaňov byl stavěn před r. 1515, ale tohoto prvního známého roku byla hráz Kaňova povyšována Štěpánkem Netolickým. Roku 1564 upravoval Ruthard výšku hráze a zřídil kamenné tarasy. O devět let později rybník silně poškodila velká voda a málem došlo k protržení promáčené hráze. Kaňov je napájen Břilickým potokem i ze Zlaté stoky, která rybník obtéká na straně krátké hráze