Kost je jeden z nejkrásnějších  a nejzachovalejších českých hradů.Stojí na pískovcové skále při styku tří údolí - Plakánku,Prokopského a Turnovského. U Kosti nás překvapí , že se vlastně nachází v údolí a okolní kopcovitý terén převyšuje nízkou pískovcovou plošinu,na níž se nachází. Stavitelé hradu se spoléhali pouze na obrannou účinnost rybníků a močálů, které jej obklopují. v době založení hradu , kdy ještě nebyly známy palné zbraně , to jistě byla ochrana dostatečná. Tato snadná dostupnost Kosti zřejmě přispěla k tomu, že se dochoval v dobrém stavu až do současnosti.Hrad byl založen roku 1340 Benešem z Vartenberka a vystřídalo se na něm řada šlechtických rodů jako Zajícové, Šelmberkové, Bibrštejnové, lobkovicové, černínové atd. Poslední majitelkou byla italská kněžna netolická,která hrad vlastnila do roku 1945.

Pozoruhodností hradu je bílá věž na lichoběžníkovém půdorysu, takže z jednoho určitého místa lze vidět všechny čtyři rohy věže současně. Na obrázku je v popředí zvonička a socha sv. Anny.

Pověst:

Za husitskych válek byl hrad dobýván Žižkou.Několikrat se snažil udeřit, ale marně.Hradní posádka vždycky odrazila útoky nepřátel.Husitský hejtman si umínil,že  dlouhým obleháním hrad vyhladoví.Žižkovo vojsko obklíčilo hrad.Tři neděle Žižka marně čekal, že se dobrovolně vzdají.Už i vlastní vojáci breptali , že je málo jídla.Ale kdyby věděli, jak bylo obrancům tam na hoře . A  když už nic neměli tak je napadlo , že budou cinkat příbory o prázdný talíř a přitukávat si prázdnými poháry. Řinkot nožů o prázdné talíře a hlasité přiťukávání prázdnými poháry zalétávalo s veselým zpěvem hladových bojovníků do Žižkova tábora.A aby je opravdu naštvali ,tak přes hradby hodili kančí hlavu a soudek vína , který zbyl na skladě a k tomu jim řekli vemte si my máme dost.Druhého dne Žižka poručil troubit k ústupu a prohlásil "Hrad je tvrdý jako kost a kost patří psu".Od té doby je nazýván Kost a majitel přijal do erbu kančí hlavu.

Proč je ve znaku erb s kančí hlavou se vysvětluje ještě jinak:

Jeden z předků Jana ze Šelmberka měl pověst siláka a hrdiny. Říká se, že chytil v lese divokou svini a živou ji přinesl na hrad. A proto si dal hlavu na svůj  štít. A tento znak přijalo i město Sobotka.