Skálová ulice vede na Turnovské náměstí.Je pojmenována po rodáku Janu Skálovi.Zprvu je lemována řadou staveb občanské vybavenosti, stavěných zde na přelomu 19. a 20. století. Dva domy , jež vydíme na záběru  vpravo ,  dnes slouží muzeu Českého ráje. Vyšší z nich, dvopatrový, patřil turnovskému továrníku boháčkovi, majiteli známého závodu na motouz a provaznické výrobky. Cennější a památnější je ale druhý z nich, šlechtický dům, který v jádru pochází ze 16. století, tedy z doby renesance. Barokní podobu získal v pol. 18. stol. za rytíře Zicha z Rosenfeldu. Po obou stranách domu stávaly portály vjezdů do dvora, z nichž se dochoval jen jižní. Zahrada bývala obehnána zdí, do níž bylo vsazeno barokní sousoší sv. Václava, jana Nepomuckého a Antonína Paduánského s přilehlou kašnou. Po obou stranách domu stávaly portály vjezdů do dvora z nichž se dochoval jen ten jižní. Dům byl pak přeměněn v zájezdní hostinec a za 1. republiky se mu říkalo podle majitelů "U Patočků" . Poslední velká rekonstrukce proběhla před 100 lety ,nebyla příliš citlivá a zejména zničení renesančních sgrafitových omítek je ztrátou.