Na pískovcových skaliscích postavený hrad Valečov pochází z počátku 14. století. Za obydlí sloužily původně dřevěné stavby, zatímco zásobárny byly vytesány ve skalách. Po založení hradu se zasloužili přislušníci nižší šlechty Valečovští z Valečova. Ti se v neklidné době husitských válek přiklonili na stranu Jana Žižky z Trocnova a také jeho vojsku najednou bojovali. I později, za panování Jiřího z Poděbrad, podporovali tohoto husitského krále a nejvýznamější člen rodu Vaněk Valečovský zastával na jeho dvoře významné posty. Byl to také on, kdo výrazně pozměnil vzhled hradu, když postavil nový kamenný palác, jehož zbytky jsou dodnes zdaleka viditelné. I když byl hrad správou panství v 18. století opuštěn, ještě dlouho poté v něm chudinské vrstvy nacházely provizorní úkryt. 
Vchod je vytesán ve skále!

Valečov patří k tzv. skalním hradům, takže je postaven na čtyřdílném pískovcovém skalním bloku. U těchto hradů byla vždy část hradu vtesána do skály a doplněna dřevěnými stavbami, což je i případ Valečova. Připomene se to okamžitě po vstupu do hradu, kdy se prochází vytesaným kamenným tunelem.


Začátek expozice!

Za tunelem následuje skalní místnost, která sloužila jako kuchyně pro hrad. Uvnitř si vyslechnete z reproduktorů výklad o hradu a můžete si zde prohlédnout spoustu dokumentů, týkajících se hradu a jeho majitelů. Všimněte si na obrázku vystavené nádoby, která byla nalezena při vykopávkách a restaurována (vpravo nahoře). Odtud se postupuje po tzv. panském schodišti dále do hradu.


Ke starému paláci!

Cesta nahoru do vlastního hradu se rozvětvuje na dva směry, do starého a nového paláce. Na obrázku jsou schody, vedoucí na místo bývalého starého paláce. Ten byl dřevěný, takže nepřežil nápor věků a ostatních okolností.


Starý palác!!

Tak zde tedy stával! Dnes je zde pouze zábradlí, ohrazující vyhlídku do okolí (a že je to pěkná vyhlídka, škoda, že byla mlha!) Zachovaly se i kamenné části hradeb, ve kterých jsou vytesány střílny. Stožár zde umístěný ohlašuje, je-li hrad otevřen. Od listopadu do března je to jen o víkendech (prosinec 2001).


Pohled na nový palác!

Otočíme-li se na vyhlídce zpět k hradu, uvidíme stavbu kamenného nového paláce. Ani ten se však dřevu nevyhnul, měl dřevěné nejvyšší patro, kde byla patrně hodovní síň. V popředí jsou vidět zbytky kamenného opevnění s výše zmíněnými střílnami. A pokud se podíváte do okna nového paláce, uvidíte tam vánoční stromeček, důkaz toho, že otevřeno je i v zimě! Ostatně na fotkách je vidět i sníh!


Pokladnice!

K další prohlídce se musíme vrátit k rozcestníku, odkud se tajuplnou úzkou chodbou dostaneme do místnosti, údajně bývalé pokladnice. Je to klenutá zděná místnost už pod novým palácem. Bohužel po pokladu ani památky, navíc tam asi straší, protože fotka se nevyvedla tak, jak bych si přál.


Nový palác!

Tak tohle už je nový palác zevnitř. Ani tady se toho moc nezachovalo, on ten hrad je už od konce 17. století neobývaný a sloužil lidem, žijícím v okolí jako zdroj stavebního materiálu. Oni jsou lidé v české kotlině asi pořád stejní!


Tady ústí toaleta!

Zajímavě byla na tomhle hradě řešena hygiena. Na obrázku vidíte mezi krakorci (kamenné podpěry) otvor, kde ústil jeden ze dvou ­prevétů­, dnes říkáme toalety. Kupodivu přímo na nádvoří, takže si vlastně poddaní nechali s... na hlavu! Po rozdělení hradu mezi dva bratry byl zde udělán druhý vchod, takže se tento záchod přestal používat :-) .


Hroty šípů a jiné!

Závěr prohlídky vlastního hradu tvoří místnost snevelkou expozicí archeologických vykopávek, které dokazují, že místo bylo osídleno už v dávných dobách. Jsou zde k vidění ale i hroty šípů, či keramický kachel z krbu, ve kterém se topilo ve starém paláci. Pokladnička zde umístěná se snaží od návštěvníků získat ještě nějaký ten peníz na opravy hradu, což považuji za dobrý nápad.


Věž se střílnami!

Tím skončila prohlídka vlastního hradu, ovšem tím výčet zajímavostí ještě neskončil! K opevnění patří tahle skalní věž, ve které jsou vytesány střílny. Najdete ji, obejdete-li hrad dokola!


Pro chudinu!

Zajdete-li z hradního nádvoří za roh doprava, přímo před vámi se objeví chýše, která zde zůstala asi z nějakého natáčení. Nedaleko je ještě na šedesát vytesaných skalních světniček, které sloužily k ubytování vojska. Po opuštění hradu zde bydlela chudina, která byla násilně vystěhována do okolních vesnic teprve koncem 19. století!


S hladomornou!

Kousek od chýše najdete ve skále vytesané vězení Beneška s hladomornou, hlubokou 7 a půl metru. Při pohledu do hladomorny je na dně vidětještě něco jako kosti a lebky, ovšem je otázka, zda jsou pravé!?


Tady se musí poslouchat folk či country!

Kousek pod hradem vybudovala obec Boseň pěkný letní kulturní stánek, kde bych se hrozně rád zúčastnil nějakého folkového koncertu. Bohužel jsem dosud o tomto místě nevěděl, ale napřesrok si to už ohlídám. Když si představíte pěknou hudbu pod nasvíceným hradem (hrad má reflektory!) - romantika jako hrom! Však hrad už vypadá moc hezky, když je nasvícen zapadajícím sluncem! Ne nadarmo ho K.H.Mácha maloval ze všech stran!

izorní přístřeší.