Na dolním konci náměstí vyniká farní chrám sv. Mikuláše,někdy roubený. 1590 z kamene vyzdvižený, jemuž posledního rázu,rokokového,dostalo se přestavbou r. 1785. Ve zdech kostela vpuštěny jsou náhrobky Václava z Valdštejna (zemřel v r.1579) a  jeho choti Elišky z Martinic.
V 18.sto. vyrostlo kolem historického jádra Lomnice nad Popelkou několik osad a předměstí.Zásluhu na tom měli tehdejší majitelé panství Morzinové,kteří podrobovali rozvoj řemesel,především tkalcovství.Jihozápadně od náměstí na místě bývalého hospodářského dvora bylo v letech 1739-40 postaveno kolem obdélníkového náměstí předměstí,jež se v jádru dochovalo dodnes.Dostalo název Karlov podle jména svého zakaldatele Karla Morzina.Dvě rovnoběžné řady přízemních roubených domků s podsíněmi na sloupcích a s vyřezávanými lomenicemi byly postaveny podle jednotné koncepce a v tom spočívá unikátnost tohoto spoboru staveb,jaké se dochovaly pouze ojediněle.Snad jen známá Zvědavá ulička V blízké Jilemnici je podobného typu a může se s Karlovem poměřovat.