Současný pohled na budovu banky od města ukazuje posunutí koryta Rakovnického potoka i s novým přemostěním Ve snaze po rozšíření frekventované komunikace se nepočítá s oddělením jízdních a pěších částí, povrch jednotně tvoří asfalt.

Na záběru je vidět nově zbudovaný most přes zregulovaný, tj. posunutý Rakovnický potok. Litinový předěl výrazně vymezoval jízdní a pěší zóny. Most je opatřen ozdobným zábradlím a ze strany města pouličními lampami, které se několikrát změnily. Silnice i chodníky jsou dlážděné kostkami.

Pohled dobře ukazuje zregulované koryto potoka se strmým dlážděným srázem a mostní pilíř. Litinová konstrukce působí lehce. Kočár a oblečení nostalgicky navozují dojem časů vzniku Eifelovky.