Pohled z náměstí do Poštovní ulice, pojmenované podle pošty, která vznikla ze spořitelny. Popud k založení spořitelny vyšel v roce 1858 přímo z Vídně. O zřízení sp ořitelny se v zastupitelstvu zasloužil JUDr. Alois Pravoslav Trojan. Spořitelna v Rakovníku zahájila činnost 1. ledna 1863 jako 31. vůbec a 9. spořitelna česká. Sídlila v domě dnešní pošty. Později se přestěhovala na druhou stranu náměstí. Razantní proměnou prošel protější dům, v jehož suterénu je nyní herna. Dominantou záběru je dlážděná část náměstí, která slouží jako parkoviště.

Poštovní ulice, původně Heroldova ulice a pak Fučíkova, vznikla až v roce 1892, kdy byla probourána souvislá řada domů, aby se náměstí spojilo s městskou částí Na Sekyře. Při této demolici se uvolnila rozměrná parcela pro novou Librovu spořitelnu, která se od roku 1897 stala dominantou této části náměstí. Nově vytvořená ulice se do roku 1910 zaplnila secesními domy, jejichž fasády byly v průběhu času různě upravovány.

Foto z doby mezi lety 1903 – 1907 ukazuje příčnou vodoteč, která ústila pod domek čp 19/I a uličkou „K Lázni“ pokračovala k otvoru v městské hradební zdi.

Heroldova ulice je nově osázena zelení, v Librově spořitelně se změnily obchody. Prodej látek a šatů Josefa Němečka se rozšířil i do obchodu Tkadlík a Drlík. Také protější obchod změnil majitele – A. Reiser.

 

Heroldova ulice je nově osázena zelení, v Librově spořitelně se změnily obchody. Prodej látek a šatů Josefa Němečka se rozšířil i do obchodu Tkadlík a Drlík. Také protější obchod změnil majitele – A. Reiser.