Dům U Samsona je pojmenován podle námětu sgrafit. Představují starozákonního hrdinu Samsona a jeho činy. Renesanční sgrafita jsou dobře viditelná teprve po rekonstrukci objektu. V Rakovníku byly i na dalších domech, ale ve druhé polovině 19. století byla tato sgrafita zničena. Dům dnes patří muzeu, které zde z čajovny Škábových zřídilo malou kavárničku s galerií.

Dům 233/I patří k nejstarším v Rakovníku.Renesanční původ nezapřou interiéry a sgrafito. V přízemí objektu je vchod do průjezdu zvaného V Brance. Jeho veřejná funkce komunikace je doložitelná plánem města z roku 1727. Vedle je vstup do přízemního krámku. Okna, na místě menších renesančních, jsou již zvětšená (jejich úprava je z počátku 20. století).