Plocha náměstí je vydlážděna lomovým kamenem. Je v ní patrno několik podélných i příčných vodních stružek. V čele západní strany náměstí je vidět dům čp. 53/I, který byl roku 1910 upraven na kavárnu Slávie a opatřen kachlíkovou secesní fasádou. Část vykukujícího štítu patří domu 55/I . Jde o jeden z nejcennějších měšťanských domů v Rakovníku. Jeho sklepy jsou nepochybně pozdně gotické, stejně jako část obvodového zdiva. Dva členité štíty v průčelí vznikly ke konci 16. století. Dnešní podoba domu je výsledkem řady přestaveb. Až do 80. let 19. století prý bylo průčelí domu zdobeno bohatými sgrafity s biblickými výjevy. Sgrafita představující Zaleukův soud zanikla v 60. letech 19. století.

Dům si do současnosti ponechal podobu z roku 1910. Zůstal i nápis ve štítě – Slavia, Evžen Josífek. Zelený dům s čp. 54/I stával na náměstí již ve 13. století, kdy měl gotickou podobu. Prvním známým vlastníkem byl roku 1533 Jan Benda, rakovnický primátor v letech 1540 – 1543. Později byl dům renesančně přestavěn a koncem 18. století dostala fasáda barokní úpravu. Podle jednoho z pozdějších majitelů, potomka varhanářské rodiny z Čisté, bývá dům někdy nazýván Guthovský. V Rakovníku patří k nejcennějším stavbám.