První venkovní cvičiště bylo u Sokolovny otevřené v roce 1929. V současnosti ho využívají sportovní oddíly i základní a střední školy. Na místě hřiště se ještě v době pokládání základního kamene rozprostíral malý pahorek, který byl původním terénem břehu starého koryta potoka.

Sokol byl v Rakovníku založen v roce 1869, ale od samého počátku se musel potýkat s nedostatkem prostoru na cvičení, který řešil pronájmem místností v hostincích. Poprvé požádali sokolové městskou radu o přidělení pozemku pro stavbu tělocvičny v roce 1883. Po velmi složitých jednáních nakonec zastupitelstvo odsouhlasilo převod požadované parcely.

5. června 1887 vzniklo Družstvo na výstavbu tělocvičny Sokola rakovnického, jehož předsedou byl továrník František Otta. Projekt budovy vytvořil architekt Otakar Novotný roku 1912. Sokolovna byla slavnostně otevřena 13. června 1914 v rámci sokolského župního sletu.