V horní části náměstí je radnice z roku 1864. Uprostřed je Mariánský sloup z roku 1713 a empírová kašna. Vedle kašny je na starém obrázku i stožár veřejného osvětlení, jež bylo na začátku století známkou pokrokovosti města.

 

Původní roubené domy se dochovaly pouze ve čtvrti Karlov.

O Lomnici n. Pop. je už první zmínka v Dalimilově kronice k r. 1232. Pozoruhodný je rychlý hospodářský vzestup Lomnice v 19. století, kdy zde vznikají četné výrobny. největší z nich byly textilní továrna Šlechta a syn / zal. r. 1808 /, továrna tkalcovských potřeb hornych a synové / z r. 1828 / a nejznámější z nich - výroba lomnických sucharů, založená michalem Jínou v r. 1810.