Židovská komunita v Ostravě  a židovské památky

Vliv židovských obchodníků a bankéřů na město Ostrava se datuje od  třicátých let devatenáctého století. V roce 1835 získala  zdejší hutě do vlastnictví rodina Rotschildů. Židovský bankéř Salomon Mayer Rotschild se později spojil s bratry Guttmanny z Lipníka nad Bečvou,  z čehož později vznikla firma Vítkovické horní a hutní těžířstvo, ve té době největší podnik svého druhu ve střední a východní Evropě (dnes akciová společnost Vítkovice steel).

Počátkem 20. století patřily dvě třetiny všech živností, obchodů a hostinců židovským podnikatelům. Provozovali mj. obchodní domy (Bachner, Rix, Borger, Schön, Nesselhort), banky a hotely (Löwenrosen, Süss, Palace, Textilia),  pivovary a sladovny (Strassman) i chemičky (Markovits, Böhm, Posnansky & Sterlitz).

Za první republiky se Ostrava stala doslova židovským centrem republiky. Od roku 1920 byla sídlem exekutivy zemské sionistické organizace Hechaluz, centrálu zde měla i Židovská mládežnická organizace a prezídium Židovské strany v ČSR. Pak ale přišel rok 1939. Sedm templů i mnoho dalších důležitých židovských budov lehlo popelem. Následovaly transporty do koncentračních táborů a vraždění. Z původních deseti tisíc obyvatel Ostravy židovského původu jich během války osm tisíc zahynulo. Do města se jich po válce vrátilo kolem pětistovky, z nichž většina odjela do Izraele. Dnes se v Ostravě k židovské národnosti hlásí sotva padesátka lidí...

Židovský hřbitov

První pohřeb na ostravském židovském hřbitově (nyní park Milady Horákové a modlitebna Církve bratrské na ulici 28. října) se uskutečnil v roce 1872. Když byl v roce 1986 likvidován, odpočívalo zde 6000 zesnulých.

 

Vítkovická synagoga

Stávala na místě nedaleko dnešního náměstí Jiřího z Poděbrad. Roku 1911 byla slavnostně vysvěcena, 24. května 1939 ji vypálili nacisté. Oheň zcela uhasl až téměř za dva týdny.

 

Hlavní chrám

Stál v samém centru města na Pittlerově ulici (nyní část přístavby OD Prior, ulice Zeyerova), jeho existenci připomíná již jen v roce 1992 odhalená pamětní deska na stěně domu. Chrám byl otevřen na svátek Roš Hašana (čas účtování) v září 1879, vypálili jej nacisté v noci z 12. na 13. června 1939. Zbytky stavby byly rozebrány a zbořeny v zimě 1940.

 

Zdroj: http://www.kehila-ostrava.cz/