Kůlna byla postavena v roce 1903.

Stromy vysázeli v roce 1971.

Za stromy stál dům, ve kterém bydleli Hrachovcovi. V roce 1970 byl dům zvednut o půl metru.

V roce 2003-2004 byl přestavěn.