Z prvohor pochází sopečné vyvřeliny . melafyr a porfyr. ve vzniklých dutinách hornin se postupně krystalizovala ložiska polodrahokamů, např. achátů, jaspisů a olivínů. Jejich naleziště v okolí Kozákova byla známa již od středověku.

Vrchol hory byl dlouho nezastavěn. Teprve po Riegrově smrti v r. 1903 se objevily snahy zřídit zde tomuto semilskému rodáku mohylu, později byl prosazován realističtější návrh rozhledny s kaplí. Ani ten však nebyl uskutečněn, a tak zde  byla postavena Riegrova turistická chata. Základní kámen chaty byl položen 29.8. 1926 a k jejímu slavnostnímu otevření došlo 24.6. 1928. Za války obsadilo chatu německé vojsko, po roce 1948 byla turistům odňata majetková práva a chata připadla družstvu vzhked a později podniku Restaurace a jídelny. V roce 1962 dokonce částečně vyhořela. po roce 1989 museli turisté vyvinout velké úsilí, aby chatu získali zpět. Některé prostory obývala až do roku 1999 armáda. Tyto prostory byly přestavěny a slouží opět jako ubytování. 5. prosince 2003 byla chata po rekonstrukci opět slavnostně otevřena.

Kozákovské drahokamy sbírali již pravěcí lovci sídlící v okolních jeskyních a vyráběli z nich jednoduché nástroje. ve středověku se kameny ze zdejších nalezišť používaly při výzdobě chrámů. Také v současnosti zůstává v povědomí většiny lidí jako bohaté naleziště polodrahokamů. Odtud známé rčení, že když pasáček hodil po krávě kamenem, měl tento kámen větší cenu, než celé stádo.