Brouk a Babka - v současné době nejmodernější a největší knihkupectví u nás Dům knihy Librex.

Na úplném začátku existence tohoto objektu stála rychle se rozvíjející firma Brouk & Babka, která chtěla vybudovat další velkou pobočku, tentokrát na Moravě. Rozhodnutí padlo v podstatě na nejvzdálenější moravské město, tedy na Ostravu a její samotné centrum na Denisově náměstí (dnes Smetanovo). "Firma Brouk & Babka svěřila vyprojektování moderního obchodního domu mladému, ale již velmi úspěšnému architektu Karlu Kotasovi. Za zmínku určitě stojí, že tento architekt vykonával dozor nad stavbou Nové radnice a je například také autorem budovy České spořitelny v Ostravě na náměstí Dr. E. Beneše.

Tento nový typ stavby se dostával na svět, ostatně jako každá novinka, jen velice obtížně. Sousedé protestovali proti velikosti a hmotnosti stavby s argumentem, že bude ubírat světlo okolním domům. Stavební úřad pozval nakonec ke konzultacím přední české architekty Vladimíra Fischera a Karla Hübschmanna, kteří se postavili za Kotasův projekt. Ani vlastní realizace neměla jednoduchý průběh s ohledem na výskyt silného proudu spodní vody, kudy v minulosti vedl mlýnský náhon. Bylo nezbytné postavit masivnější betonové základy, což samozřejmě ovlivnilo výši celkových nákladů. Nicméně, výstavba obchodního domu trvala neuvěřitelných pět měsíců, kolaudace se uskutečnila v prosinci 1928. Ostrava tak získala první funkcionalistickou stavbu, která byla po roce 1990 prohlášena národní kulturní památkou.

Tato moderní, elegantní a na svou dobu poměrně odvážná stavba neměla příliš radostný osud. V roce 1944 byl obchodní dům zasažen leteckou bombou, která kompletně zdevastovala horní dvě patra tak, že se dokonce uvažovalo o demolici celého objektu. Největší ránu dostala v roce 1948, kdy byl obchodní dům Brouk & Babka znárodněn, přešel do národního podniku Oděvy Olomouc a byl přejmenován na Ostravanku.

http://noviny.mmo.cz/noviny/2002/10/amo.html