Rozsáhlá budova z 19. stol. dnes slouží jako základní škola.