W czasie II wojny światowej zostały zniszczone neogotyckie dobudówki kościoła. Odbudowując świątynię zachowano rodzime tradycje gotyckiej architektury ,które tkwią w analogii architektonicznej zabytków mieszczących się w Wrocławiu i Krakowie.