Hrad Valdštejn byl založen v druhé polovině 13.století a je pokládán za kolébku rodu Valdštejnů.Od 14.století se v jeho držení vystřídala řada majitelů a po požáru v 16.století zůstal již neobydlen.Přesto se však zde dále stavělo,zejména v 18.století,kdy se hrad stal poutním místem.Proto tu byl postaven kostelík sv.Jana Nepomuckého a tři skalní plošiny ,na nichž se hrad rozkládal,byly propojeny kamennýmí mosty se sochami.V romantické době první poloviny 19.století se jej majitelé panství Aehrenthalové neúspěšně  pokusili dostavět.Z této doby pochází i výklenková kaple s obrazem sv. Jana Křtitele.Tvrdívalo se ,že světec má podobu Karla Hynka Máchy.Tuto domněnku se však nepodařilo spolehlivě doložit.

Nejstarší gotický hrad Českého ráje který se původně nazýval Waldenstein.V letech 1260-1280 ho nechali postavit na pískovcových skalách příslušníci Markvarticů(možná Jaroslav z Hruštice nebo jeho syn Zdeněk z Valdštejna)-stal se tak rodným sídlem Valdštejnů.Z původního hradu se toho ale příliš nezachovalo.Hrad Valdštejn zůstal trvale osídlen až do poloviny 16.století. 

Dnes jsou zde kromě stálých expozic i sezónní výstavy, koncerty, šermířská vystoupení a úkázky výcviku dravců. V polovině května se zde koná tradiční Valdštejnská pouť spojená s bohatým kulturním programem.