„Horský hotel Kubát je rodinný hotel, který patří již několik generací rodině Kubátů. Je jedním z hotelů v Krkonoších, který byl po roce 1989 vrácen v restituci původním majitelům.

Jsem již čtvrtou generací, která se v hotelu narodila. První Kubát, Josef, se do domku, který stál na tomto místě, přiženil a byl v obci rychtářem. První písemná úřední zmínka o pohostinských  službách v tomto domě je povolení mému pradědovi prodávat teplá jídla a nápoje z roku 1852.

Podle finančních možností byl dům postupně modernizován a přistavován. Můj otec, Augustin Kubát, rekonstruoval hotel velkoryse a v roce 1938 byl hotel Kubát, Benecko druhým největším českým hotelem v Krkonoších s ústředním topením, tekoucí teplou vodou v každém pokoji a 6 garážemi. Postupnou proměnu hotelu ukazují fotografie u salonků.

Během druhé světové války byl hotel obsazen a používán jako starobinec pro přesídlence německého původu z dnešního Rumunska. Naše rodina směla v hotelu jen bydlet. Po válce bylo nutné celý hotel komplexně vydezinfikovat, vymalovat a již na vánoce roku 1945 přijeli první hosté, většinou lyžaři z Prahy.

Před velikonocemi 1948, 23 dnů po komunistickém puči v únoru, byl hotel znárodněn a naše rodina se musela z hotelu během dvou dnů bez jakékoliv náhrady vystěhovat. Můj otec byl potom ve zinscenovaném procesu odsouzen k 18 rokům vězení za velezradu a veškerý jeho majetek propadl státu.

Až do roku 1980 byl hotel používán tak, jak jej můj otec v roce 1938 zrekonstruoval, jako zotavovna ROH Rudá hvězda s původním nábytkem i vybavením. V letech 1980-86 byl hotel kompletně rekonstruován do stávající podoby.

Po 44 letech  v lednu 1992 jsem hotel v rámci restituce dostala zpět, dala mu staronové jméno Kubát a spravuji ho nyní se svou  dcerou a jejím manželem, ředitelem hotelu.

A my všichni  se všemi zaměstnanci hotelu se nyní snažíme, abyste u nás byli spokojeni  s hotelem i jeho atmosférou a abyste si z Horského hotelu Kubát přivezli domů jen ty nejhezčí zážitky."

 

Historii hotelu Kubát zachytila v autentickém textu dnes již zesnulá paní Vlasta Machová, rozená Kubátová, majitelka hotelu.