Budova bývalé Občanské záložny

O ekonomické prosperitě Jilemnicka na sklonku 19. a počátku 20. století vypovídá i monumentální stavba Občanské záložny v Jilemnici s charakteristickou kopulí. Byla to již druhá jilemnická peněžní instituce. Stavba záložny a sokolovny vytvořily harmonický komplex na Tyršově náměstí. V současnosti je objekt sídlem Katastrálního úřadu a lékárny. Ač budova ztratila svou původní funkci, dodnes jsou na římse budovy čitelné upomínky finančníků navádějící k šetrnosti: „Střádej", „Rozmnožuj".