Pohled na Frymburk z osady Frýdava. Most, který spojoval Frymburk s na druhém břehu ležící osadou zanikl s napuštěním lipenské přehrady a byl nahrazen prámem. Pravý a levý břeh jezera nespojuje po celé jeho délce žádný most, dopravu v letním období zajišťují přívozy. V zimě není neobvyklé, že si lidé někdy i s automobily zkracují cestu po ledě. Současnou Frýdavu tvoří několik rekreačních objektů. Je východiskem k cestě na Vítkův Kámen, patrně nejvýše u nás ležící zřícenině hradu. Jeho hranolovitá věž byla vždy dominantou okolí, nyní však již zcela zaniká v korunách lesa. Hrad byl vystavěn patrně v polovině 13. století, v roce 1394 zde vzbouřená šlechta věznila krále Václava IV. Opuštěn byl po požáru v 18. století. Byl dějištěm povídky Hvozd hornoplánského rodáka a „básníka Šumavy“ Adalberta Stiftera.