Pomník v dolní části parku v současné době připomíná osvobození Frymburka na konci 2. světové války v květnu 1945, původně se však jednalo o podstavec pro sochu císaře Josefa II. Ta zde byla slavnostně odhalena 14. srpna roku 1914. Byla vyrobena z bronzu a vážila přes jednu tunu. Socha byla po vzniku samostatné československé republiky v roce 1919 z podstavce odstraněna, neměla asi připomínat císaře jako symbol dlouholeté habsburské nadvlády. Na podstavec byl později umístěn reliéf šumavského básníka a spisovatele Adalberta Stiftera s úryvkem jeho básně o Frymburku. Po druhé světové válce a odsunu původního německého obyvatelstva byl reliéf německy píšícího Stiftera nahrazen deskou s československým znakem a datem 9.5. 1945, v dobách komunizmu oficiálním datem konce 2. světové války. Deska byla částečně přebroušena a datum upraveno na v současnosti uznávané 8.5 1945, v roce 1995 doplněna o další desku s nápisem dokládajícím osvobození Frymburk americkou armádou 6.5 1945 . Tento snad nejméně nápadný objekt frymburského náměstí je výmluvným svědkem pohnuté minulosti tohoto kraje i vyrovnávání se s ní.