Perspektivy libereckých tramvají se zatím jeví celkem optimisticky. Dokončena je normálněrozchodná trať do Horního Hanychova (původní záměr prodloužení tramvaje až k dolní stanici ještědské lanovky byl bohužel zatím opuštěn). Zajímavý je i projekt Regiotram Nisa, který počítá s provozem lehkých kolejových vozidel kombinujících vlastnosti tramvají a vlaků v první fázi mezi Libercem a Jabloncem. V úseku do Vratislavic se předpokládá provoz po tramvajové trati, která se už pro tyto účely začala rekonstruovat, ve zbytku trasy po souběžně vedoucí železnici. Na území města by bylo výhodné postavit tramvaj do lidnatých sídlišť na jihu (Broumovská...), kam je zatím vedena jen kapacitně nevyhovující autobusová doprava. Otázka obnovy vozového parku novými vozidly bude řešena tramvajemi T3RN.PV, tedy částečně nízkopodlažními vozy. Doufejme, že slibný rozvoj liberecké tramvajové sítě bude nadále pokračovat.