Na obrázku je panorama Českého ráje s Hrubou Skálou z Mariánské vyhlídky, na níž se odbočuje z červené turistické značky Valdštejn - Hrubá Skála. Dříve byla tato cesta soukromou, zapovězenou, takže vyhlídku znal málokdo. Pověsti o tom, že Hrubá Skála, ale i Trosky a Valdštejn jsou nepřístupné, byly mezi lidmi rozšířené až do konce existence Rakouska - Uherska. Marně se pokoušely turistické kluby tyto zprávy dementovat.

Hrad Skála postavený kolem roku 1350. V 16. století se začal užívat název Hrubá nebo Velká Skála, aby se odlišil od nepříliš vzdálené Malé Skály. Byla tu vězněna Eliška Kateřina Smiřická, později zde Albrecht z Valdštejna internoval jejího slabomyslného bratra Jindřicha Jiřího, posledního z rodu Smiřických. Kolem roku 1550 byl hrad přestavěn na zámek, který byl několikrát upravován. nakonec dlouho sloužil jako mezinárodní odborářská zotavovna. 

Hruboskalsko je významné pískovcové skalní město zvané též Skalák. Nachází se asi 5 km jihovýchodně od Turnova v CHKO Český ráj. Je součástí České křídové tabule.
Hruboskalské skalní město je tvořeno cca 400 pískovcovými věžemi dosahujícími výšky až 60 m (380 m n. m.). Je rozděleno do následujících oblastí: Dračí skály, Zámecká rokle, Přední Skalák, Kapelník, Maják, Údolíčka, Čertova ruka. Skalní město vzniklo usazením pískovců na dně druhohorního moře a podobně jako další skalní oblasti Jičínské pahorkatiny je tvořeno mladšími měkčími pískovci. Nejstarší lidské osídlení je doloženo na masivu Čertova ruka z doby asi 5000 let př. n. l. Na začátku letopočtu bylo na tomtéž masivu germánské hradiště. Ve středověku vznikaly na skalních blocích opevněné hrady (Hrubá Skála, Valdštejn, Kavčiny).

.
Pod Mariánskou vyhlídkou je symbolický hřbitov tragicky zahynulých horolezců. Nad skalními bloky vyniká Vyskeř (465 m) a okolí Hrubé Skály (424 m). Po vrcholové cestě vede Zlatá stezka Českého ráje a 4 km dlouhá naučná stezka s řadou vyhlídkových míst, která spojuje hrad Valdštejn a zámek Hrubou Skálu.