Tato lípa u sochy sv. Jana Nepomuckého byla památným stromem a významným orientačním bodem u cesty mezi Vescem a Podkostí.
Památnou lípu s obvodem kmene téměř 7 metrů po 272 letech života zničil v roce 2000 vítr, který se přehnal nad vyvýšeným místem, kde byla kdysi zasazena ku příležitosti vztyčení sochy od Josefa Jelínka. Její torzo bylo ponecháno jako symbol vážnosti a majestátu, který strom po léta nesl. V blízkosti již dnes roste lípa nová, mladá, která ducha místa převzala a jednou bude stejnou dominantou zdejšího kraje jako její předchůdkyně.
Zajímavostí je, že místo prý s oblibou navštěvoval známý český básník a spisovatel Fráňa Šrámek, který se zde opájel pohledem do dáli a čerpal inspiraci pro svá díla.
Téměř tři sta let stála při silnici ze Sobotky na Kost mohutná Semtinská lípa,výrazný orientační bod v krajině.Původně tu vlastně byly dvě lípy,zasazené po stranách barokní sochy sv.Jana Nepomuckého.Jsou zachyceny již na mapě kosteckého panství z pol.18.stol.Jedna z nich ale byla vyvrácena při vichřici v r.1858.Druhá se ukázala odolnější a statečně překonávala všechny nástrahy a rozmary počasí.Dorostla až do výšky 35m,obvod kmene měřil okolo 8 m.Od 70. let 20.stol. však i ona začala chřadnout.Postupně se z její koruny vylamovaly jednotlivé větve,až 27.května r.2000 prudká vichřice dílo zkázy dokonala.Naštěstí již před dvaceti lety byla opodál vysazena lipka nová,jíž přejme,aby svou předchůdkyni úspěšně nahradila.