Penzion s restaurací  byl postaven na začátku 40. let v tzv. starošpanělském slohu. Z nebákova se tak sstalo středisko masové rekreace. Za doby socialismu se zde konaly tábory. Dnes vlastní restauraci pan Doležal.  

 V letech 1925 a 1973 na místě kde stával hrad probíhal archeologický výzkum a tak víme, že hrad dle dochovaných vykopávek vznikl někdy ve 14. století. Jedinou zmínku o majiteli, či v tomto případě o majitelce hradu, nalezneme v listinách, kde se uvádí jako majitelka nedalekého obrubského statku Machna Nebákovská. Tato majitelka je také z písemností jedinou známou osobou, mající nějaký přímý vztah ke hradu Nebákov. Z archeologického průzkumu lze doložit i zánik hradu, jak se dle vykopávek předpokládá, vyhořel někdy koncem 15. století. V listinách nalezneme údaj, kdy ke statku Roveň patří také pustý hrad Nebákov. Tímto údajem se také uzavírá jeho krátká historie. Dnes se z hradu .Pokud se dostaneme výletem do Podtroseckých údolí až k Nebákovskému rybníku, připomeňme si, že na skalnatém ostrohu nad rybníkem stával malý hrad Nebákov. Hrad byl zabezpečen výborně - ochranu mu poskytovaly strmé skály ve směru od rybníka a z druhé strany z údolí zvaného Žlábky ho chránil hluboký příkop a hradby. Stavitel hrad umístil na poměrně malou plošinu na skále - plošina nemá v průměru ani 30metrů. Na místě, které bylo nejužší stavitel vybudoval příkop, za kterým stávala kamenná čtvercová věž s dřevěnou nástavbou. Za věží se nacházelo malé nádvoří a za nádvořím na nejbezpečnějším místě stálo pravděpodobně dřevěné obytné stavení. Celkový komplex hradu stavitel obehnal zdí se zachovalo zhola nic a v lesích se i špatně hledají zbytky valů či příkopů.