Na starém záběru je hotel " U dráhy " Bohdana Uhlíře s deseti pokoji a elektrickým osvětlením , který byl postaven ještě před začátkem I. světové války. Na současném obrázku také ubytovací zařízení.

Místní okrašlovací spolek se v r. 1911 zasloužil o vybudování plovárny s půjčovnou loděk a později tenisovými kurty. Už v roce 1923 zde stála na stráních celá řada vilek, jež byly pronajímány dobře situovaným rodinám, které sem jezdily často až z Prahy.

Řadu knížek  z tohoto kraje napsal Jan Nálevka-Vřesnický. Najdeme mezi nimi i popularizačního průvodce, který povídkovou formou seznamuje s pozoruhodností tohoto kraje.

 

První písemné zmínky o Malé Skále pocházejí již z roku 1382, avšak tehdy žádná Malá Skála ještě neexistovala. Tento název poprvé použil až frýdlantský vévoda Albrecht z Valdštejna, aby ji odlišil od větší Hrubé Skály. Vlastní Malá Skála, to bylo panství, velkostatek, zámek, pivovar a škola, zatímco sousední osada Vranov, jejíž jméno nese hrad vypínající se nad řekou, neměla nikdy ani rychtu ani kostel. Teprve v padesátých letech minulého století se objevil nápis Malá Skála - Vranové jako jméno železniční stanice na trati Pardubice - Liberec a konečně v roce 1953 došlo ke sloučení starých obcí v obec jedinou pod společným názvem Malá Skála.