Kaple byla postavena z odkazu hraběte Františka Josefa z Valdštejna v letech 1722-28 a dána do duchovní správy turnovským františkánům. Architekt je neznámý.

Na obrázku je oltář , který završuje socha sv. Jana Nepomuckého, vynikající dílo kosmonoských Jelínků. Obraz sv. Jana Nepomuckého od Jana Hertla v bohatě řezaném rámu umístěný na levé straně lodi býval pravděpodobně hlavním oltářním obrazem před klasicistní úpravou. Napravo od oltáře je kazatelna. Za oltářem jsou umístěny varhany zakoupené v roce 1988 z kostela na Solci.

V letech 1995-97 byly do interiéru postupně umísťovány vzácné originály sochařské výzdoby z hradních mostů , od Josefa jiřího Jelínka z Kosmonos.