Foto 1: Fotografie rozhledny v zimním období. Foto 2: Rozhledna na Táboře u Lomnice nad Popelkou. Foto 3: Rozhledna na Táboře u Lomnice nad Popelkou. Foto 4: Fotografie rozhledny v zimním období. Foto 5: Unikátní fotografie s výhledem z rozhledny od paní Holubářové. Jestli se povede rozhlednu opravit, bude nabízet opravdu nádherný výhled! Foto 6: Na rozhledně. Foto 7: Výhled z rozhledny Foto 8: Na fotografii interiéru budovy pod rozhlednou je vidět, že rekonstrukce snadná nebude... Foto 9: Na rozhledně Foto 10: Výhled. Foto 11: Pohled zpod rozhledny.

Poutní hora Tábor se původně nazývala Chlum.Dle pověsti se zde již ve 14.stol.zastavil arcibiskup Arnošt z Pardubic,aby tu zanechal vlastnoručně vyřezaný kříž.Pojmenování Tábor získala hora v husitském období,kdy se stala shromaždištěm vyznavačů víry podobojí.Poutrním místem katolíků je Tábor od třicetileté války.Na místě dřěvěného kostela ze 16.stol.zde byl v r.1704 postaven kostel Proměnění Páně.Opodál zbudoval v r.1888 lomnický Okrašlovací spolek původně dřevěnou rozhlednu,jež byla v r.1911 nahrazena nynější zděnou.Od konce 19.stol. lemují severní cestu na horu kapličky křížové cesty.Začínají u Známé studánky Křížovka,do níž házeli poutníci větvičky ve tvaru kříže,aby tak zvěděli svou budoucnost.

Hora Tábor

Hora Tábor patřila od třicetileté války především poutníkům,kteří se zde každoročně scházeli ve velkém počtu o velikonočních a svatodušních svátcích.Tábor se stával cílem turistů,kteří se z jeho vrchu kochali pohledy do Českého ráje i Krkonoš.

Rozhledna na Táboře

V r.1888 postavil na zakoupeném pozemku na temeni hory Tabor dřevěnou rozhlednu,první na území Českého ráje.Měla pět podlaží a výšku 22 metrů s vyhlídkovou terasou.Radost z ní ale dlouho netrvala.Nebyla příliš kvalitně postavena a konstrukce po několika letech musela být opravována. Před koncem 19. stol. musela být stržena.A tak brzy byly zahájeny přípravy na stavbu nové rozhledny.Největší zásluhu na postavění nové rozhledny měl učitel Josef Tichánek,a tak když byla 17.září 1911 postavena byla pojmenována právě po něm.Její celková výška nakonec byla 35 metrů.

Jeden z nadšených lidí,tedy návštěvníků napasal do knihy "MÁTE,VY LOMNIČTÍ, V TÁBOŘE A JEHO ROZHLEDNĚ SKVOST,JEHOŽ CENU TEPRVE UKÁŽE BUDOUCNOST"