Atmosféru venkovské idylky na Maloskalsku chtěl navodit autor této koláže z počátku 20.století.I když jsou jednotlivé postavy do záběru dodatečně vlepeny,realita se zřejmě od této pohlednice příliš nelišila.Dnes jedno z nejoblíbenějších rekreačních letovisek teprve na své objevení turisty čekalo.Na obzoru vidíme rozeklaný hřeben Suchých skal,zvaných též Kantorovy varhany pro příbuznost útvarů,z nichž jsou složeny,pištalám.Pískovec je v nich prostoupen křemenem,a proto se vyznačují mimořádnou tvrdostí.Maloskalské dolomity,jak zní jejich druhá přezdívka,přitahují též horolezce,jimž mohou nabídnout řadu cvičných terénů.

Suché skály vznikly ze spodních křídových pískovců, které vystoupily na povrch při lužickém zlomu.