V roce 1938 bylo do tohoto domu umístěno městské muzeum.