Pierwsze wzmianki o szkole w Gorzycach pochodzą z roku 1683. W kronice parafialnej Rogowa znajduje się zapis na temat nauczyciela Marcina Sanetrznika. Widoczny na zdjęciu piętrowy budynek szkoły wybudowano w 1848 roku. Znajdował się naprzeciw kościoła. Uczniom służył do roku 1938. Obecnie w tym miejscu znajduje się Urząd Gminy.