Na této dvojici fotografií je kromě již zmiňované budovy ZŠ nejnápadnější rozrůstání města v posledních 40 letech, kdy na místě zahrad, sadů a luk vyrostlo několik nových ulic. Vily, které byly vidět z daleka, se ztratily v nové zástavbě.