Dolní část náměstí, vpravo dnes sídlo Muzea Šumavy, dříve v této budově byla mimo jiné i banka. Drogerie byla v rohovém domě vlevo až do roku 1990, pak se zde vystřídalo několik provozoven a dnes je prostor bez využití. Krásná stará lampa zmizela, ale třeba bude podobná opět postavena, až dojde k plánované rekonstrukci náměstí. Stromky lemující ulici byly postupem času vykáceny a není pravděpodobné, že by se ve stejném počtu ještě někdy objevily.