Kompleks domów "Sieben Bruder" - "Siedmiu Braci" pochodzi z 1764 r. Budynki te związane są z rozwojem tkactwa w miejscowości. Do dziś przetrwał tylko jeden "Brat". Pozostałe domki spłonęły w latach 50 - tych XX wieku.