Sklárny ve Květné do roku 1960 - Stará huť. Sklárna byla poznamenána II. světovou válkou. 5. dubna 1945 byla uhašena pec a zastaven provoz v továrně. 10. září 1945 sklárna zahajuje výrobu díky sklářům, kteří v poškozené továrně (škody byly odhadnuty na 8 mil. Kč) provedli všechny základní opravy a v okolních lesích zpracovali 2000 m³ bukového dřeva pro zapálení pecí. 28. října 1945 byla sklárna znárodněna a 1. ledna 1946 začleněna do národního podniku Moravia Kyjov. V roce 1960 dostal podnik název Moravské sklárny Květná, s podnikovým ředitelstvím ve Květné - se závody 01 Květná, 02 Karolinka a 03 Vrbno pod Pradědem.