Chrám svatého Víta začal stavět Matyáš z Arrasu v roce 1346 v gotickém slohu. Po jeho smrti pokračoval Petr Parléř. Stavbu přerušily husitské války. V 15.století se na stavbě podílel Benedikt Rejt, později Bohuslav Wohlmut. Z doby baroka pochází kopule hlavní věže s hodinami a znakem Rudolfa II. Chrám se stavěl šest set let. Teprve koncem 19.a začátkem 20.století proběhla jeho dostavba pod vedením architekta Josefa Mockera. Chrám byl slavnostně vysvěcen při příležitosti 1000.výročí smrti svatého Václava v roce 1929.