Stavba začala již v 9.století v románském slohu. Za Karla IV. byla stavěna gotická část Královského paláce. Je zde i největší středověký sál v Evropě Vladislavský sál. Má žebrovou gotickou klenbu a renesanční okna. Je první stavbou, na které se projevil v 15.století nastupující renesanční sloh. V paláci se odehrála druhá pražská defenestrace v roce 1618, kdy byli z oken své kanceláře vyhozeni císařští místodržící Bořita z Martinic a Slavata se svým písařem Fabriciem. Nachází se zde i místnost zemských desek. Ke Královskému paláci patří i Kaple všech svatých, která byla privátní kaplí císaře Karla IV. Vyhořela při velkém požáru Malé Strany v roce 1541 a byla nově vystavěna v 16.století.