Druhý hostinec ve Květné si dal postavit v roce 1914 Metoděj Zahradník. Budova má číslo 378 a jako hostinec  začal fungovat teprve od roku 1919. Téhož roku se v něm začal scházet pěvecký sbor sklářů, jehož sbormistrem byl František Obšil, řídící učitel. Od té doby tam cvičívaly sbory až do roku 1938. Po II. světové válce se pokusil František Obšil o nový sbor, avšak jeho práce byla již málo úspěšná. V Zahradníkově hostinci konával své pravidelné schůze KČST (Klub československých turistů), a to od roku 1933 až do roku 1938. Po II. světové  válce obnovila místní odbočka KČST opět pravidelné schůze, a to až do roku 1948, kdy KČST splynul se Sokolem. V hostinci byla zřízena i turistická noclehárna a cizinecké pokoje.

Dne 19. května 1950 uzavřel ONV hostinskou a výčepnickou provozovnu Josefy Zahradníkové ve Květné. Odůvodňuje to tím, že veřejný zájem nevyžaduje provozu této hostinské a výčepnické živnosti, která ani vzhledem k  počtu obyvatelstva není žádoucí. Současně nařídil ONV, aby po dni uzavření dne 10. 6. 1950 předala uspořádané hostinské místnosti tak, aby je bylo možno použít ihned k účelům veřejně nutným. Budova byla přebudována na byty a tomuto účelu slouží dodnes.