Nemocnice - poliklinika

 

           

            Jakýsi náznak nemocnice existoval v Uničově již před rokem 1458. Připomínal spíše chorobinec, špitál, určený pro zchudlé, opuštěné a nemocné obyvatele města. Stával v místech, kde nyní stojí budova SPŠ strojnická, postavená v roce 1879 pro gymnázium. Vlastní městská nemocnice byla zřízena roku 1853 v domě čp. 53/49 u hřbitova. K dispozici byly tři nemocenské místnosti, lékařskou službu obstarával městský fyzik - lékař.Zřízení řádné nemocnice se ujal roku 1897 městský lékař dr. Emil Miller (připomíná ho dosud pseudogotická budova knihovny na náměstí a honosná rodinná hrobka v pozadí hřbitova). Důvodem pro výstavbu nové nemocnice byla jednak stísněnost dosavadní budovy a jednak zvýšené požadavky na zdravotní péči. Navíc na povrch vyplouvaly obavy, aby nebyla dříve postavena nemocnice v Litovli. Výstavby objektu se ujal stavitel Zdeněk Vodička, finančně přispěla na stavbu městská spořitelna, země Morava a kníže Liechtenstein. Ke slavnostnímu otevření došlo 15. února 1902. První primář nemocnice se jmenoval dr. Miller, vnitřek budovy byl vybaven 36 pravidelnými lůžky, počet ošetřovaných každoročně vzrůstal a nemocnice se těšila dobré pověsti. Za okupace se nemocnice specializovala na léčení plicních chorob, v roce 1944 ji zabrala polní nemocnice SS. Po osvobození sloužil objekt pouze přechodně pro ubytování zaměstnanců Škodových závodů při výstavbě strojíren, později pro potřebu tehdejšího MNV. V 60. letech byla budova, po přestěhování MNV do radnice, určena k potřebám zdravotnictví. Provoz v ní byl zahájen dne 24. 2. 1963 v rámci oslav 750. výročí založení města.