Nádraží

            Nádraží v Uničově funguje od roku 1873. Málokdo asi ví, že sehrálo určitou roli v souvislosti s událostmi roku 1918. V době, kdy vznikala samostatná Českosloslovenská republika, nebyla situace na severní Moravě zrovna jednoduchá. Němci, kteří měli v Uničově převahu, zřídili ve městě podobně jako jinde Volkswehry demobilizovaných vojáků v rámci Sudetelandu.  Sudetelandské ředitelství státních drah chtělo dostat pod svoji správu nádraží i v Troubelicích. Proto sem v listopadu 1918 byla vyslána česká vojenská četa. V prosinci téhož roku bylo rozhodnuto, že Uničov bude obsazen nádražní posádkou z Troubelic a českým vojskem.15. prosince 1918 se Národní výbor v Zábřeze vypravil povozem do Uničova a dorazilo i české vojsko ze Šumperka, které cestou naložilo posádku z Troubelic postupující podél trati. Od nádraží postupovalo vojsko v bojové formaci a k večeru byly zabezpečeny všechny úřady a na radniční věži byl vyvěšen prapor v národních barvách.

     

                                                                      Railway  Station

 

The Railway Station has been in Unicov since 1873. It is in a way connected with the events in 1918. It was decided that Unicov would be occupied by a station crew from Troubelice and by  Czech army.