Klášter

 

    Původně gotická stavba pochází pravděpodobně ze 14. století. V 16. století vyhořel a poté byl zcela opuštěn. Nejprve byli k obnovení kláštera povoláni františkáni z Polska a Itálie, později v roce 1620 minorité. Ohrožení stavby skrývala blízkost městských hradeb a v roce 1815 byla podána žádost o její zrušení. Došlo k přestavbě - konkrétně snížení klenby. Původně byla stavba v gotickém stylu, nyní je díky přestavbě barokní. Kazatelna je dílem J. A. Heinze a malby v sakristii vytvořil  I. Oderlitzky.   V letech 1980 - 93 se klášter stal koncertní síní, došlo k obnově varhan, fasády a vstupu do síně. Při rekonstrukci byly nalezeny pozůstatky slovanského osídlení a tím se začaly mezinárodní archeologické vykopávky. Bývalá klášterní budova, jednoduchá barokní stavba, je využívaná pro školní účely.

                                                                             Monastery

 

This original gothic building dates back to about the 14th century. In the 16th century, the monastery burnt out. The building has later been reconstructed in baroque style.There is situated a concert hall with a pipe organ. Nowadays, it is used as a primary school.